Waarom inleveren bij een STIBA-bedrijf?

Uw sloopauto, is bij Kleine Staarman Asia Recycling van harte welkom. Elk STIBA-lid beschikt over de vereiste vergunningen, materieel en procedures om voertuigwrakken vakkundig en milieuverantwoord te verwerken. Ook kunnen wrakken snel bij u opgehaald worden.

STIBA-beleid van breed naar concreet

STIBA is de Nederlandse brancheorganisatie van gecertificeerde auto-, motorfiets-, truck- en aanverwante voertuigdemontagebedrijven.
Alle STIBA-voertuigdemontagebedrijven voldoen aan strenge milieunormen en beschikken over een geldig certificaat Kwaliteits Zorg Demontage (KZD*, KZD** of KZD***). Kleine Staarman Asia Recycling behoord uiteraard tot de KZD*** groep.
Demontagebedrijven die aan dit niveau voldoen, geven niet alleen de zekerheid over de herkomst van een onderdeel, maar kunnen ook de kwaliteit van het onderdeel aangeven middels de zgn. classificatie. Bovendien eist deze module een verregaandere mate van procesbeheersing binnen het bedrijf. Bedrijven uit deze module zijn aantoonbaar geschikte toeleveranciers (op bestelling) voor marktpartijen als importeurs, dealers, verzekeraars e.d. etc.

Het doel van STIBA is belangenbehartiging van de voertuigdemontagebranche in het algemeen, waarbij naast materiaalhergebruik de nadruk ligt op onderdelenhergebruik. STIBA zet zich daarbij in voor een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat. Om dit te realiseren worden allerlei activiteiten ontwikkeld: ter bevordering van hun inkoop, algehele bedrijfsvoering en verkoop.

Speerpunten:

  • Alle afgedankte voertuigen mogen uitsluitend worden ingenomen door bevoegde (vergunde en gecertificeerde) bedrijven;
  • Voertuigdemontage vindt alleen plaats bij bevoegde (gecertificeerde) bedrijven;
  • Verkoop gebruikte onderdelen niet beperken;
  • Oogsten van gedane investeringen en inspanningen die hebben geleid tot professionele en transparante bedrijven;
  • Beperken administratieve lasten;
  • Aanpak oneerlijke concurrentie.

Stiba