Wat doet ARN

ARN Recycling verwerkt shredderafval tot herbruikbare materialen. Hiermee biedt dit een alternatief voor het storten van shredderafval afkomstig van autowrakken.

Post Shredder Technologie

Zoals hierboven gezegd maakt ARN Recycling gebruik van Post Shredder Technologie (PST). Zo is de basis-technologie ontwikkeld voor VW-SiCon en wordt door ARN Recycling in Nederland ingezet. Net als de plastic scheidingsmodule, deze is ontwikkeld door Galloo. Kortom, met deze technologie wordt shredderafval met mechanische scheidingstechnieken opgewerkt tot nuttige grond-en hulpstoffen. Ook op basis van materiaaleigenschappen zoals dichtheid, korrelgrootte, magnetisme, electrische geleidbaarheid of optische kenmerken worden de materialen van elkaar gescheiden. Concluderend, het shredderafval wordt ruwweg in vier fracties gescheiden; metalen, kunststoffen, vezels en een minerale fractie.

ARN

Proces

Door de inzet van de PST-fabriek wordt het mogelijk om ongeveer 95% van de autowrakken te recyclen. Ook kan 85% als product of materiaal worden hergebruikt. Als laatste aangevuld door 10% verbranding met energieterugwinning. Het proces dat hiervoor wordt ingezet is ontwikkeld door Volkswagen AG en SiCon GmbH, ook wel het VW-SiCon® proces. Dit is een proces waar door middel van mechanische scheidings-technieken het shredderafval wordt opgewerkt tot bruikbare materialen.

Zie ARN Recycling Proces